Terug naar Home Haptotherapie Zwangerschapsbegeleiding

 

Relatiebegeleiding

Relatie-
begeleiding
 

Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoord contact binnen de relatie. Vanuit de haptotherapie wordt vooral gekeken naar de affectieve communicatie tussen beide partners. Het affectieve contact is de basis voor de liefdesrelatie. Langdurige stagnatie van de affectieve stroom leidt altijd tot relatieproblemen.

Thema's als macht, vrijheid, afhankelijkheid, autonomie, vertrouwen en intimiteit spelen hierbij een grote rol. Daarnaast wordt de (affectieve) geschiedenis van elk van de partners individueel als een soort 'stille kennis' meegedragen. Inzicht hierin kan het begin zijn van een bevrijding van oude, soms verstarde patronen, die voortdurend de relatie beïnvloeden.

Dit onderzoeken we via gesprekken en haptonomische oefeningen. Je staat stil bij wat je voelt, gaat soms de strijd met elkaar aan, bekent kleur. Maar bovenal ontmoet elkaar weer. De therapeut begeleidt de communicatie tussen partners. Gevoelens en emoties naar elkaar worden op een veilige manier geuit . Een nieuw vertrouwen in je zelf en elkaar kan ontstaan. Soms is het vertrouwen onherstelbaar geschaad. Beide partners hebben zich zodanig ontwikkeld dat het voor ieders groei beter is de relatie te beëindigen.
Ook hierbij is begeleiding om goed af te hechten vaak helpend.