Terug naar Home Kosten Vergoedingen

 

Hoe werkt het

Hoe werkt het/ Privacy

Algemeen

De behandelingen haptotherapie of haptonomische zwangerschapsbegeleiding duren gemiddeld 1 uur.
Voor relatietherapie wordt 1.5 uur uitgetrokken.
Voor haptotherapie is geen verwijzing van een arts noodzakelijk.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent, bij te laat komen gaat dit helaas van uw behandeltijd af.
Graag zelf een grote bad handdoek meenemen om op te liggen.

Bereikbaarheid

Tijdens behandelingen staat de voicemail aan; spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u z.s.m. terug. tel: 0640367371
U kunt mij altijd appen of mailen via; info@haptonomie-rijswijk.nl.

Verhindering

Bij verhindering, de afspraak graag 48 uur van tevoren afzeggen. Dit kan via email, whatsapp of per voicemail.; bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren wordt het het verzuimtarief ( 70%) altijd in rekening gebracht.

Betaling

Een behandeling haptotherapie of haptonomische zwangerschapsbegeleiding kost 95 euro en duurt ongeveer 1 uur.
Relatiebegeleidng kost 142,50 euro per sessie, welke gedeeld kan worden in 2 notas. 
U krijgt per consult een digitale nota welke online of via overmaken voldaan kan worden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
Voor vergoedingen van de consulten kunt u kijken op de vergoedingenlijst op mijn website of informeer bij uw zorgverzekeraar over de dekking van de kosten. Ik ben aangesloten bij de VVH lidnr A 502.

Verslaglegging

Na de eerste 3 behandelingen en bij beeindiging van de therapie informeer ik doorgaans de verwijzer, indien van toepassing. Dit doe ik schriftelijk en alleen in samenspraak en met instemming van u.
Elk overleg met derden over de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instemming van u.

Beëindiging van de therapie

Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende evaluatie, nadat in de voorgaande behandeling deze beeindiging van de therapie is aangekondigd.

 

Privacyverklaring

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling

 • Mijn administratie en uw dossier zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, evenals de PC waarop gewerkt wordt.
  Mailwisseling over het maken van afspraken en versturen van facturen worden meteen na versturen verwijderd. 
  Het kan zijn dat uw telefoonnummer in mijn telefoon is opgeslagen. De telefoon is beschermd met een persoonlijke inlogcode. Na afronding van de behandeling wordt uw nummer uit de telefoon verwijderd.